Oferta wydawnicza

Międzynarodowe rynki finansowe. Współczesne problemy i wyzwania

Robert W. Włodarczyk

2017, s. 128, ISBN 978-83-7252-738-7
Cena: 18,90 zł

 

Treść:

  1. Ewolucja międzynarodowych rynków finansowych
  2. Problematyka stóp procentowych na rynkach finansowych na świecie
  3. Systemy kursu walutowego
  4. Międzynarodowe rynki walutowe
  5. Wojny walutowe we współczesnej gospodarce światowej
  6. Funkcjonowanie eurorynków pieniężnych i kapitałowych
  7. Stabilność międzynarodowych rynków finansowych w świetle zmian koniunktury makroekonomicznej

DrukujE-mail