Oferta wydawnicza

Podstawy matematyki finansowej

Ilona Ćwięczek, Agnieszka Lipieta

2017, s. 128, ISBN 978-83-7252-745-5
Cena: 19,95 zł

 

Treść:

  1. Oprocentowanie lokaty - podstawowe pojęcia, matematyczne modele oprocentowania w ujęciu nominalnym
  2. Stopy procentowe
  3. Dyskonto w rozliczeniach dłużnych papierów wartościowych
  4. Wkłady oszczędnościowe
  5. Renty
  6. Długi

Drukuj