Oferta wydawnicza

Wybrane zagadnienia statystyki pracy. Materiały do ćwiczeń

Pod redakcją Pawła Ulmana

2018, s. 92, ISBN 978-83-7252-747-9
Cena: 19,95 zł

W skrypcie przedstawiono w praktycznym ujęciu metody analizy rozkładu płac, metody analizy aktywności zawodowej oraz zagadnienia statystyki pracy w przedsiębiorstwie. Sposoby zastosowania wybranych metod analizy statystycznej zostały przedstawione przy wykorzystaniu rzeczywistych danych statystycznych ogólnie dostępnych w publikacjach statystycznych GUS-u lub zawartych w bazach danych zamieszczonych w internecie.

 

DrukujE-mail