Zapowiedzi wydawnicze

foto zapowiedzi


Makroekonomia. Wybrane problemy

Pod red. Roberta W. Włodarczyka


Podstawy matematyki finansowej

Ilona Ćwięczek i Agnieszka Lipieta


Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bartosz Kurek