Zapowiedzi wydawnicze

foto zapowiedzi


Ekonomia globalna. Wybrane zagadnienia

Pod red. Bogumiły Szopy i Artura Polloka


Europejski rynek usług bankowych

Pod red. Ewy Miklaszewskiej i Mateusza Folwarskiego


Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce

Pod red. Marii Kosek-Wojnar


Kodeksy dobrych praktyk. Prawno-socjologiczne aspekty bankowego soft law a współczena kultura bankowa

Magdalena Frańczuk


Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych. Konstrukcja, estymacja, zastosowania

Katarzyna Budny


Podstawy matematyki finansowej

Ilona Ćwięczek i Agnieszka Lipieta


Przedsięwzięcia deweloperskie

Katarzyna Kania


Wybrane zagadnienia statystyki pracy. Materiały do ćwiczeń

Pod red. Pawła Ulmana


Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bartosz Kurek