Zapowiedzi wydawnicze

foto zapowiedzi


Ćwiczenia z mikroekonomii. Część 2

Adrian Solek, Paweł Drobny, Tomasz Tylec


Ekonomia globalna. Wybrane zagadnienia

Pod red. Bogumiły Szopy i Artura Polloka


Europejski rynek usług bankowych

Pod red. Ewy Miklaszewskiej i Mateusza Folwarskiego


Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce

Pod red. Marii Kosek-Wojnar


Kodeksy dobrych praktyk. Prawno-socjologiczne aspekty bankowego soft law a współczena kultura bankowa

Magdalena Frańczuk


Makroekonomia. Wybrane problemy

Pod red. Roberta W. Włodarczyka


Marketing społeczny przesiębiorstw komercyjnych

Anna Czubała, Agata Jonas, Halina Wojnarowska


Podstawy matematyki finansowej

Ilona Ćwięczek i Agnieszka Lipieta


Przedsięwzięcia deweloperskie

Katarzyna Kania


Workouts in Calculus and Linear Algebra with Applications to Economics

Betata Ciałowicz


Wybrane zagadnienia statystyki pracy. Materiały do ćwiczeń

Pod red. Pawła Ulmana


Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bartosz Kurek